ვინ ვართ ჩვენ ?
- 2019 წ : GeoMU სეზონი 2 - 120 უნიკალური !
- 2021 წ - HyperMU სეზონი 2/4 - 150 უნიკალური
სეზონი 3 x33
მზადების პროცესშია

Webshop გამორთულია
⦁ ახალი ქალაქები !
დამატებულია 4 ქალაქი!

⦁ Event Square
⦁ Ruinded Lorencia
⦁ Jungle Noria
⦁ SnowStorm Devias
⦁ ახალი ბოსები !
ინფორმაცია მალე განახლდება!
⦁ ახალი ინვენტარი !
ინფორმაცია მალე განახლდება!
⦁ მისიების სისტემა !
ახალი და სრულად მორგებული თანმიმდევრული მისიები!
მნიშვნელოვნად აუმჯობესებს პერსონაჟების განვითარების შესაძლებლობებს!
⦁ ბიჟუტერიის მისია !
ინფორმაცია მალე განახლდება!
⦁ სკილების სწავლა !
ინფორმაცია მალე განახლდება!
ჩვენი მიზანია კვლავ შევქმნათ კომფორტული გარემო
MU Online მოყვარულთა საზოგადოებისთვის.